Klubledelse

Kontakt

Formand
Søren Christiansen
Kontakt formanden her
Telefon (+45) 40 38 48 44

Kasserer/sekretær
Tom Andersen
Kontakt kassereren her
Telefon (+45) 20 16 60 69

Webadministrator og Facebook
Søren Christiansen
Kontakt webadministratoren her
Telefon (+45) 40 38 48 44

Facebook og Luffe 37-klasse ansvarlig
Heines Nielsen
Kontakt Facebook-ansvarlig her
Telefon (+45) 31 34 34 55

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Robert Winter
Telefon (+45) 24 44 12 87

Marianne Scheufens
Telefon (+45) 23 44 19 17

Suppleant
Michael Jorsal
Telefon (+45) 24 97 05 83