Julehilsen til alle

Luffeklubben ⛵️ ønsker alle en dejlig jul 🎄🎅🏻⛄️ og et godt nytår 🥂🎉.

Mange tak for året der er gået, og aktiviteterne til vands og på land. Der har været Luffe-træf henover sommeren. Der har været deltagelse af Luffer i diverse kapsejladser, og de har klaret sig flot. Der har igen været livlig aktivitet på værftet og leveret adskillige nye Luffer på vandet i DK og udlandet. Herunder både 3.6, 4004, 45 og 48. ”Den store” er undervejs – smukt arbejde og smukke linjer, den kunne ses udefra ifm åbent hus hos Luffe Yacht i november.

Tak til Luffe Yachts og medarbejdere for et hyggeligt besøg ifm åbent hus. Tak for deltagelse i middag om aftenen for dem, der havde mulighed for at deltage. År 2019: Sidste weekend i februar og første weekend i marts 2019 er der Boat Show i Fredericia (https://www.boatshow.dk/om/) Luffe Yachts har en stand på messen og Luffeklubben er at træffe sidste weekend i februar, dvs. 23-24 februar. Håber at se alle glade Luffe ejere, og byde nye medlemmer velkommen. Her får I igen vores nye flotte Sebago Luffeklub-trøjer at se. For de, der endnu ikke har bestilt, vil der være mulighed for at lægge bestilling.

Kære sejlere – kom vel ind i det nye år og på gensyn i 2019 ⚓️

Hilsen bestyrelsen Peter, Per, Tom, Søren og Marianne

Ordinær generalforsamling / Annual Club meeting

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling / please be invited to the annual club meeting

Søndag den 25. oktober 2014 kl. 13.00 – 14.00

i Kolding Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden / agenda:

  1. Valg af dirigent / election of chairman of the meeting
  2. Formandens beretning / chairman’s report out
  3. Årsregnskab / Annual accounts
  4. Fastsættelse af kontingent / membership fee
  5. Indkomne forslag / handling of incoming topics
  6. Valg af formand / election of chairman. Søren Christiansen modtager genvalg / ready for re-election
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. / election of 2 board members and 1 substitute. Efter tur afgår / to be elected:

Tom Andersen (modtager genvalg / ready for re-election)

Peter Arnhild (modtager ikke genvalg / do not accept re-election).

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant / election of auditor and auditor substitute.
  2. Love og klassebestemmelser / club laws and class-rules
  3. Eventuelt / any other business

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. / any succestions for topics to be discussed at the annual meeting (point 5) have to be sent to a board member 14 days before the meeting.

På bestyrelsens vegne / on behalf of the board

Søren Christiansen