Palby Fun Cup

Palby Fyn Cup

Luffeklubbens vandrepokaler v. Palby Fyn Cup 2016.

Medlemmer af luffeklubben dystede om 2 pokaler:

 1. Vandrepokal til første Luffe 37 (klassebåd) i mål.

Tillykke til Klaus Johansen, Skælskør, Luffe 37 Logic.

 1. Vandrepokal til hurtigste Luffe på DH præmietid.

Tillykke til Morten Galskov, KDY, Luffe 37 Sutten.

Fin sejlads, afviklet i 2-8 m/s. Hovedfeltet blev ramt af vindstille så desværre udgik 130 af 300 startende både.

Siden er blevet opdateret

Vi har nu opdateret kalenderen med nye links til blandt andet Palby Fun Cup samt Luffetræf i Juelsminde 18-21 august.

Der er i øvrigt også opdateret noget om klubbens DM historie – læs om dette her

Det er nu også muligt at se klubbens formænd gennem tiderne – det kan du gør her

Vi har også opdateret flere links under “Love & Regler”, der er blandt andet tilføjet menupunktet “Klassetrim/Huskeliste”.

Ordinær generalforsamling / Annual Club meeting

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling / please be invited to the annual club meeting

Søndag den 25. oktober 2014 kl. 13.00 – 14.00

i Kolding Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden / agenda:

 1. Valg af dirigent / election of chairman of the meeting
 2. Formandens beretning / chairman’s report out
 3. Årsregnskab / Annual accounts
 4. Fastsættelse af kontingent / membership fee
 5. Indkomne forslag / handling of incoming topics
 6. Valg af formand / election of chairman. Søren Christiansen modtager genvalg / ready for re-election
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. / election of 2 board members and 1 substitute. Efter tur afgår / to be elected:

Tom Andersen (modtager genvalg / ready for re-election)

Peter Arnhild (modtager ikke genvalg / do not accept re-election).

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant / election of auditor and auditor substitute.
 2. Love og klassebestemmelser / club laws and class-rules
 3. Eventuelt / any other business

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. / any succestions for topics to be discussed at the annual meeting (point 5) have to be sent to a board member 14 days before the meeting.

På bestyrelsens vegne / on behalf of the board

Søren Christiansen